מלגת בני משפחה במכללה האקדמית נתניה
האקדמית נתניה
שני בני זוג או בני משפחה הלומדים במכללה יחד
תאור המלגה: שני בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה הלומדים יחד במסלול האקדמי של המכללה, זכאים למלגה בשיעור 5% משכר הלימוד לכל סטודנט.
* מועד הגשה יפורסם בתחילת שנת הלימודים.
* טפסים לבקשת מלגת בני משפחה ניתן לקבל בחנות הספרים שבמכללה. יש לצרף לטופס צילום ת.ז. של כל אחד מבני המשפחה.

פרטי התקשרות
האוניברסיטה 1, קרית יצחק רבין, נתניה טלפון: 09-8607777
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום